مسئول واحدتعمیرات اساسی شرکت پالایش گازفجرجم خبرداد:
تعویض رینگ و ساپورت های برج جذب برای اولین بار در پالایشگاه فجرجم


مهندس محمود زهرانی گفت: هر کدام از واحد های شیرین سازی دارای یک برج جذب آمین می باشد که عملیات اصلی شیرین سازی گاز در این برج انجام می شود.

وي افزود: این برج ها دارای 32 ردیف سینی میباشد که هرکدام از این ردیف سینی ها بر روی رینگها وساپورت های فلزی که به جداره برج جوش خورده است سوار می گردد.
مسئول واحدتعمیرات اساسی شرکت پالایش گازفجرجم تصريح كرد: از آنجا که این برج با گاز های اسیدی در تماس است این رینگ ها دچار خوردگی و فرسودگی شدید گردیده که تعویض آنها در دستور کار واحد تعمیرات اساسی قرار گرفته که این واحد در صدد تعویض آنها در سال جاری می باشد.
وي ادامه داد: این کار یک پروژه بسیار عظیم بوده که برای اولین بار در سطح پالایشگاه‌های گازی توسط این واحد انجام خواهدشد.
 
 
   1399/2/30 10:30
  
تعداد بازدید :  830