آغاز بکار سفیران سلامت در شرکت پالایش گازفجرجم


این رویکرد با هدف نظارت و پایش مستمر اقدامات تعریف شده در راستای پیشگیری از بیماری کووید
۱۹ و حصول اطمینان از رعایت الزامات در شرکت اجرایی شده است.
مهندس نجفي مديرعامل شركت نيزبا حضور در جمع سفيران سلامت گفت:
ما انتظار داريم سفيران سلامت پالايشگاه تهدیداتی را که سلامتی كاركنان راهدف قرار مي دهد به موقع شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام قاطعانه اي داشته باشند.
وي خودمراقبتي را مهم ترين اصل در سلامتي كاركنان دانست و اظهار داشت: دستورالعمل هاي بهداشتي و HSE كه در زمينه كوويد 19 در شركت صادر شده است به خودمراقبتي كاركنان كمك بزرگي مي كند وهمه بايد خود را ملزم به رعايت آن بدانند.
نیروی انسانی سالم وبا انگيزه اولويت نخست شركت پالايش گازفجرجم است و اعتقاد داريم نیروی انسانی سالم وبا نشاط مي تواند  محرك توسعه در بخش هاي مختلف شركت و جهش توليد باشد.
امیدواریم با آغاز به كار سفيران سلامت در شركت پالايش گازفجرجم زنجیره سلامت كاركنان محكم تر شود و در راستاي  انتقال و کنترل بیماری کرونا تلاش های مضاعفی شاهد باشیم.


 
   1399/4/18 07:41
  
تعداد بازدید :  1346