پالایشگاه فجرجم دوستدار محیط زیست

پروژه تحقيقاتي اثرات مواد شيميايي و هيدروكربوري بر روي خاك و منابع زيرزميني در شركت پالايش گازفجرجم در حال انجام است.

به دليل اهميتي كه آب هاي زيرزميني دارند و احتمال نفوذ آلودگي به آب هاي زيرزميني ناشي از فعاليت هاي صنعتي وجود دارد اين پروژه در دستور كار واحد محيط زيست مي باشد.
با اجراي اين پروژه مي توان از احتمال نفوذ آلودگي به آب هاي زيرزميني اطمينان حاصل كرد .
با نمونه گيري ادواري از چاهك هاي گمانه كه به همين منظور در نقاط مختلف پالايشگاه حفاري گرديده است مي توان اثرات آلودگي را به محيط زيست و محيط پيراموني مشخص كرد و در صورت آلودگي با انجام پروژه هاي بهبود و اثر بخش مانع از انتشار آن به محيط زيست گرديد.
   1399/4/18 07:47
  
تعداد بازدید :  1248