کمیته سلامت نظام اداری می تواند به شفافیت فعالیت ها در شرکت کمک کند


مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با اشاره به اهميت كميته قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در شركت گفت:اين كميته مي تواند به شفافيت بيشتر فعاليت ها در پالايشگاه كمك كند.

وي افزود: خوشبختانه عملكرد اين كميته تا كنون مثبت بوده است و در سال 98 رشد 60 درصدي را نسبت به سال هاي گذشته  از خود نشان داده است.
مهندس عبدالصمد نجفي تصريح كرد: اكنون 58 سنجه در اين كميته مورد پايش مستمر قرار دارد كه مستندات مربوط به هر سنجه مي بايست به صورت دقيق و حقيقي در اختيار سازمان هاي مربوطه قرار گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد: رعایت اصول و مقررات اداری حاکم در شركت منجر به شفافيت بيشتر فعاليت ها شود و به اثر بخشي سيستم كمك كند.


 
 
   1399/4/23 13:35
  
تعداد بازدید :  1106