اعلام برگزیدگان دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی بهاردربهار ویژه کارکنان

دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی بهاردربهار ويژه كاركنان در شرکت پالایش گازفجرجم برگزار گرديد و نفرات برگزيده هر رشته مشخص شد.
سيد يوسف موسوي فرد حقيقي دبير شوراي اقامه نماز وبرگزار كننده اين مسابقات در شركت پالايش گازفجرجم گفت: اين مسابقات در رشته هاي قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد ونفرات برگزيده به دارالقرآن ستاد شركت ملي گاز معرفي مي شود.
در رشته قرائت تحقيق عباس تشاني نفر اول و حسن منصوري نفر دوم شد
در رشته قرائت ترتيل محمود تاجيك ،عبدالحسين حاجي زاده و سيدمحمدعلي حسيني به ترتيب به عنوان نفر اول تا سوم برگزيده هيات داوران شدند.
در رشته مفاهيم قرآني نيز مهدي شعباني نسب ، عبدالرحمن نظري و غلام رضا معتمدي نژاد به ترتيب نفر اول تا سوم اين مسابقات قرآني را بدست آوردند.
آفرين ابراهيم پور نيز برگزيده نخست رشته مفاهيم در بخش خواهران شد.
موسوي گفت: مرحله بعدي اين مسابقات قرآني نيز توسط  دارالقرآن ستاد شركت ملي گاز ايران اعلام مي شود وانتظار مي رود اين كاركنان با آمادگي كامل در مرحله بعدي مسابقات شركت كنند.
   1399/4/26 16:19
  
تعداد بازدید :  1001