حمید جلوه ماسوله
نام و نام خانوادگی : حمید جلوه ماسوله
سمت : مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجر جم
سوابق تحصیلی : مهندسی شیمی
عضو اصلي