مناقصه ‌حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه و اماکن تابعه واگذاری خدمات حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه فجر جم و بندر سیراف (1399/3/11)
دریافت فایل