مناقصه تأمین و اجاره 44دستگاه خودرو سبک استیجاری با راننده و 6 دستگاه اتوبوس استیجاری بمدت یکسال جهت پالایشگاه فجر جم (1399/10/13)
دریافت فایل