مناقصه تعمیرات روزمره و اضطراری تجهیزات و دستگاه های ثابت و متحرک،طناب بندی و داربست بندی (1400/8/23)
دریافت فایل