مناقصه اعمال سه لایه پوشش مواد اپوکسی FBE بر روی لوله های 16 اینچ به مقدار طولی 16000 متر (1401/3/3)
دریافت فایل