با استفاده از محصول دانش بنیان:
استفاده از گوشی های محافظ شنوایی برای کارکنان
رئیس HSE شرکت پالایش گازفجرجم گفت: ساخت محصول دانش بنیان گوشی های حفاظت شنوایی ویژه هر فرد در  دستور کار شرکت قرار دارد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم مهندس دهقان منشادی اظهار داشت: خوشبختانه یک شرکت داخلی محصول دانش بنیانی را تولید کرده است که متناسب با قالب گوش هر فرد می باشد و براساس مستندات آن شرکت این گوشی قابلیت حذف سروصدای مخرب با فرکانس بالا و  عدم حذف سروصدای مفید مانند مکالمه را دارد.
 
وی افزود: با دعوت رسمی ، کارشناسان آن شرکت در محل پالایشگاه حضور پیدا کرده و در مرحله اولیه بعد از جلسه اولیه ، قالب گیری جهت ۲۲نفر از کارکنان عملیاتی انجام گردید.
 
منشادی تصریح کرد: در مرحله بعدی ، بعد از استفاده از گوشی توسط گروه هدف ، دریافت بازخورد و حصول اطمینان از اثربخشی آن ، در خصوص خرید این محصول و‌جایگزین آن با گوشی های فعلی جهت تمامی کارکنانی که با سروصدا مواجهه دارند با ارائه گزارش مربوطه در کمیته راهبردی سلامت کارکنان تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.
 
رئیس HSE شرکت پالایش گازفجرجم در بخش دیگری از اظهارات خود ، گوشی های ایرپلاگ موجود در کشور را دارای محدودیت دانست و گفت:  این گوشی ها ویژه هر فرد طراحی نشده است و به صورت کامل در کانال گوش قرار نمی گیرند که خوشبختانه این مشکل در محصول جدید برطرف شده است.
 
وی ادامه داد: آلودگی صوتی به عنوان یک معضل ‌و مشکل با اهمیت بهداشتی برای جهان صنعتی امروز مطرح می باشد که تعداد زیادی از افراد با پیامدهای ناشی از آن در معرض خطر هستند و بر این اساس استفاده از گوشی های محافظ شنوایی یک ضرورت است و .احد بهداشت صنعتی شرکت در این زمینه اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار داده است.

   1401/3/22 09:33
  
تعداد بازدید :  74