برگزاری یک رزمایش مشترک
برگزاری یک رزمایش مشترک
 
رزمایش مشترک انتشار گاز منطقه عملیاتی نار و کنگان با حضور شرکت پالایش گاز فجر جم برگزار شد.
 
مانور مشترک انتشار گاز منطقه عملیاتی نار و کنگان با مشارکت شرکت پالایش گاز فجر جم به عنوان شرکت معین برگزار شد و این رزمایش یک ساعت به طول انجامید.
 
این مانور اولین رزمایش مشترک پالایشگاه فجرجم محسوب می شود و حفظ و ارتقای سطح آمادگی در رویارویی با شرایط اضطراری از اهداف آن بوده است.
 
در این مانور پس از پایان یافتن نشت گاز و ایمن شدن محوطه‌های عملیاتی، پایان وضعیت اضطراری اعلام شد و کارکنان به محل کار خود بازگشتند. 
 
 
 
   1400/8/20 15:56
  
تعداد بازدید :  360