تاکید مدیرعامل شرکت بر رعایت الزامات HSE
مهندس نجفي در نشست هفتگي توليد با حضور سرپرستان واحدهاي مختلف شركت كه به صورت مجازي برگزار گرديد بر ضرورت رعايت الزمات HSE تاكيد كرد.
وي افزود: خوشبختانه شركت پالايش گازفجرجم در حال حاضر بالاتر از تعهد خود توليد دارد واميدوارم درسال 1400 كه  رهبر انقلاب اسلامی سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند عمليات تعميرات اساسي كه يكي از مهم ترين پروژه هاي شركت است طبق برنامه زمانبندي شده به پايان برسد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: توجه به امكانات و تجهيزات كارگران شركت با توجه به آغاز عمليات تعميرات اساسي با نظارت دقيق تري دنبال شود و كليه امكانات بهداشتي و حفاظتي استاندارد در اختيار آنها قرار داده شود.
وي تصريح كرد: با توجه به فراگيري ويروس كرونا در تمام كشور و شرايط حاد پيش آمده ؛ ضروت دارد تمامي سرپرستان نسبت به وضعيت بوجود آمده تدابير جدي تري بينديشند وپيشگيري هاي لازم را بعمل آورند.
مهندس نجفي گفت: منابع انساني و اداره HSE نسبت به حضور حداقلي كاركنان در محل كار و يا هر تصميم ديگري مطابق قانون سريع تر برنامه ريزي كنند.
وي تاكيد كرد: رعايت پروتكل هاي بهداشتي در تمامي اماكن شركت با جديت بيشتري دنبال شود و برنامه ريزي هاي به گونه اي باشد كه شاهد تجمع افراد در يك نقطه نباشيم و همچنين رعايت پروتكل ها و نظم عمومي در شهرك مسكوني نيز بانظارت بيشتر واحد حراست و مديريت اجرايي به صورت جدي تري دنبال شود.

   1400/1/28 17:34
  
تعداد بازدید :  1114