مدیر مهندسی وتوسعه شرکت پالایش گازفجرجم
مدیر مهندسی وتوسعه شرکت پالایش گازفجرجم:
تعلل در پرداخت حقوق کارگران شرکت را تحمل نمی کنیم
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم مهندس اله وردی اضافه کرد:مطالبات حقوق و دستمزد کارگران به موقع از سوی پالایشگاه به پیمانکاران داده می شود و آنها نیز می بایست بدون وقفه حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.
 
وی گفت: دلیلی وجود ندارد که یک پیمانکار حتی به مدت اندک، حقوق کارگران را که از شرکت دریافت کرده است به موقع به حساب کارگران واریز نکند و ما تعلل در پرداخت حقوق کارگران شرکت را تحمل نخواهیم کرد.
مدیر مهندسی وتوسعه شرکت پالایش گازفجرجم تاکید کرد:سرپرستان بخش های مختلف عملیاتی و پشتیبانی به پیمانکارانی که حقوق کارگران را با تعلل پرداخت می کنند یادآوری کنند واز دستگاه نظارت هم خواهشمندیم در جریان این روند پرداخت قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران اولویت نخست این شرکت هست و انتظار می رود که سیستم آنقدر چابک باشد که هرگز مشکلی در این زمینه شاهد نباشیم.
 
مهندس اله وردی همچنین با اشاره به بیمه تکمیلی کارگران شرکت نیز گفت: مطالبات بیمه تکمیلی کارگران نیز به زودی به صورت کامل پرداخت خواهد شد.
   1400/7/14 07:41
  
تعداد بازدید :  1739