با حضور مهندس هاشمی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم برگزار گردید
مراسم افتتاحیه مسابقات بهار در بهارمهندس هاشمی مدیر عامل شرکت پالایش گازفجرجم در مراسم افتتاحیه مسابقات بهار در بهار:
خداوند بزرگ را شاکرم که در جمع شما عزیزان هستم و توفیق عنایت شد خدمتگزار جامعه قرآنی هستیم.
ما در کنار پایتخت انرژی کشور بودن، امروز می توانیم پایتخت فعالیت های فرهنگی و قرآنی نیز باشیم.
توسعه فعالیت های قرآنی از مجموعه صنعت می بایست به محیط پیرامون نیز سرایت کند و همه از نعمت ترویج فرهنگ قرآنی به یکسان بهره ببریم.
ترویج فرهنگ دینی و قرآنی در منطقه و کل شهرستان در دستور کار نهادهای فرهنگی پالایشگاه و مجتمع مسکونی قرار دارد و انشالله نتایج آن نیز ملموس باشد.

   1401/10/17 09:47
  
تعداد بازدید :  207