مهندس احمدی رئیس روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم به این پرسش پاسخ می دهد:

روزانه فعاليت هاي گسترده اي در بخش هاي مختلف شركت انجام مي شود كه ما در روابط عمومي وظيفه داريم درچارچوب الزامات قانوني عملكرد همكاران را پوشش دهيم.
سرپرستان واحدهاي مختلف عملياتي وپشتيباني مي توانند از طريق فرمي كه بر روي بستر شبكه داخلي شركت(بريد) بارگزاري شده است ما را در جريان عملكرد واحد خود قرار دهند.
اين فرم در حال حاضر از طريق زير سيستم ها و بخش روابط عمومي قابل مشاهده است وسرپرستان محترم مي بايست ابتدا توضيح كوتاه و در عين حال دقيقي از ضرورت تهيه عكس وخبر در اين فرم بنويسند وسپس براي روابط عمومي ارسال كنند.
 
به اين دليل كه ماهيت برخي فعاليت ها خبري نيست، مسئوليت رسيدگي به درخواست سرپرستان محترم و اولويت بندي تهيه عكس و خبر بر عهده خبرنگار شركت است و تلاش خواهيم كرد به صورت مطلوب زحمات كاركنان را انعكاس دهيم.
 
چنانچه در اين زمينه سوال ويا ابهامي وجود دارد، عزيزان مي توانند با تلفن (2648) تماس حاصل فرمايند.   1400/4/29 14:46
  
تعداد بازدید :  532