مهندس نجفی: نخبگان شرکت باید بیشتردیده شوند
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم با حضور در سمينار پژوهشي  مهندسان جوان شركت گفت: اقدامات علمي اين عزيزان، به تقويت توليد در پالايشگاه منجر شده است و ما وظيفه داريم كه آنها را بيشتر مورد حمايت قرار دهيم.
وي افزود: پژوهشگران و نيروهاي جوان شركت با انگيزه و ظرفيت هاي علمي كه دارند مي توانند به تحقق شعار سال  "تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها" كه از سوي مقام معظم رهبري نامگذاری شده است كمك شاياني كنند.
مهندس نجفي تاكيد كرد: سرپرستان شركت در سطوح مختلف، بايد نخبگان را مورد تكريم قرار دهد و مانع زدايي در مسير تلاش هاي اين عزيزان جهت تقويت توليد و ديگر اقدامات مورد نياز شركت كنند.
وي تصريح كرد: در سال 1399 اقدامات پژوهشي بسيار ارزشمندي در شركت پالايش گازفجرجم صورت گرفت و اين فعاليت ها بايد در سال 1400 سرعت دو چنداني داشته باشد.
گفتني است سمينار پژوهشي با طرح سه موضوع  كاهش فلرينگ،افزايش تناژديگ بخار و تفكيك فازي با حضور پژوهشگران اين طرح ها ارائه شد كه مورد توجه و تقدير مديرعامل قرار گرفت.

 

   1400/1/28 17:12
  
تعداد بازدید :  723